Privacyverklaring Weekendwebshop.nl

Bijgewerkt op: 12-01-2021

De Weekendwebshop is een handelsnaam van Multi Tradestore B.V. (kvk nr.: 81206704). Ons vestigingsadres is Nijverheidsstraat 10 (1704RA) te Heerhugowaard.
Ons btw-nummer is NL861988103B01

Welke gegevens verzamelen we?

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij automatisch de volgende gegevens:
a. uw domeinnaam wanneer u een bezoek brengt aan onze webpagina;
b. alle (gebruikers)informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
c. alle informatie die u met uw toestemming heeft verstrekt (bijv.: onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

  1. Uw e-mailadres, indien u zich heeft geregistreerd of indien u een bestelling heeft geplaatst.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Verwerkingsdoelen

Deze informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
a. Voor intern gebruik en daarna verwijderd;
b. Om de inhoud van onze website te verbeteren;
c. om u later te contacteren voor marketingdoeleinden
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet zonder uw toestemming doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Wij verzamelen de gegevens die u opgeeft bij het plaatsen van een bestelling om deze bestelling bij u af te leveren.

Cookiebeleid

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.) Middels de cookies worden de volgende gebruikersgegevens door ons geregistreerd:
a. uw voorkeuren –op basis van de door u bezochte pagina’s;
b. informatiesessies, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
c. uw browsertype –of andere informatie die door de browser verstuurd wordt- om zo de inhoud en de presentatie te kunnen aanpassen.

Derden

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Verzamelde gegevens zullen nimmer zonder uw toestemming met derden worden gedeeld.

Veiligheid
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Wij beperken de toegang tot de informatie tot medewerkers die de informatie daadwerkelijk nodig hebben om hun taken uit te voeren. Zij zijn verplicht om vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

Contactgegevens Weekendwebshop

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid? Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

a. Per email: klantenservice@multitradestore.nl
b. Per telefoon: 020-2628800
c. Op het eerder vermelde adres

Contact met betrokkene

Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de (status van) bestellingen die u online geplaatst hebt;
Indien u geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.

Wijziging privacybeleid

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Recht op inzage, aanpassing en wissing van uw gegevens

Op verzoek verlenen wij aan bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u inzage wenst in de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verwerkt, deze wenst aan te passen of deze gegevens uit ons systeem verwijderd wilt hebben, dan kunt u contact met ons op nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, of indien u andere opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.